Tietosuoja

Rekisterinpitäjä: Drummers’ Association of Finland (DAF ry)
Hämeentie 133, 00560 HELSINKI
Rekisterin nimi: DAF ry:n jäsenrekisteri
Pankkiyhteys: Oma Säästöpankki FI62 4108 0010 3466 44
Yhteyshenkilöt: Juha Tanninen (puheenjohtaja) info@dafry.fi
Mika Suni (jäsenrekisterinhoitaja) jasenrekisteri@dafry.fi

Henkilötietojen käsittely DAF ry:ssä

Toukokuun 25. päivänä 2018 on astunut voimaan EU:n tietosuoja-asetus (GDPR), joka parantaa oikeuksia henkilötietojen käsittelyssä. Tällöin on myös tarkennettu jäsenten yhteystietojen käsittelyä DAF ry:ssä.

DAF ry:ssä kerätään jäsenistöstä vain tarpeellinen määrän tietoja. Näitä ovat nimi, postitusosoite sekä sähköpostiosoite (jos on annettu). Nämä tarvitaan jäsenten luetteloinnissa ja jäsenkirjeen sekä lehden postituksissa. Jäsenkirje on yleensä tammikuussa tuleva kirje, joka sisältää myös jäsenmaksusta laskun sekä lisäksi jäsenkortin. Jäsenrekisteritietoja säilytetään tällä hetkellä jäsenrekisterinhoitajan toimesta paikassa, jossa on kulunvalvonta ja hälyttimet. Katsomme tämän olevan riittävä toimi.

Näitä postitustietoja välitetään ulkoisille toimijoille vain suojattuna tiedostona. Tällaisia on tällä hetkellä vain lehtipaino, joka postittaa Viidakkorumpu-lehden massalähetyksenä.

Jäsenrekisteristä putsataan poistuneet jäsenet eronpyyntöjen mukaan tai jos jäsen ei ole jäsenmaksua maksanut esim muistutuksista huolimatta vuoden aikana, jolloin jäsenyys katsotaan purkautuneeksi. 

Henkilötietoja käsittelee:

– Daf Ry:n hallituksen osoittama jäsenrekisterinhoitaja sekä tarvittaessa puheenjohtaja ja päätoimittaja
– Lehden painoyritys (nyt Hämeen Kirjapaino Oy)
– tilitoimisto ja toiminnantarkastaja tarvittaessa

Säilytämme henkilötietoja jäsenyyden keston ajan

Jäsenellä on seuraavat oikeudet:

– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot (joita ovat nimi, osoite ja mahdollisesti sähköpostiosoite)
– oikeus tietojen oikaisemiseen (kts. edellä)
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (=jäsenyyden tarkistus sekä lehden postitus estyy)
– oikeus vastustaa käsittelyä ja peruuttaa suostumus (=peruuttaa jäsenyys)